Informácie

ATESTÁCIE
V období  15. - 31.12.2013 sa žiadosti o vykonanie atestácie zasielajú na príslušné pracoviská MPC poštou (Dôvod: čerpanie dovolenky...
Konferencia: Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava v spolupráci s Gymnáziom Párovská 1 v Nitre zrealizovalo dňa 9.12. 2014...
Rozvoj gramotnosti - Trenčín
Odborná konferencia pod názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život, ktorá sa konala v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých...
„INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA JE DOBRÁ ŠKOLA“
konferencia Banská Bystrica 29. októbra

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Z dôvodu hromadného čerpania dovoleniek bude prevádzka budovy Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11 v Bratislave počas pracovných dní  od 22.12.2014 do 2.1.2015 (vrátane) obmedzená na nevyhnutný chod a to v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Telefonické hovory, smerujúce na sekretariát generálneho riaditeľstva MPC, budú v tomto čase presmerované na informátora.

Nové - XIII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogické centrum Prešov oznamuje, že z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky atestačné práce nie je možné odovzdávať osobne, preto Vás žiadame, aby Ste ich poslali poštou na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
T.Ševčenka 11
080 20 Prešov
do 31.12.2014 (vrátane)


DP MPC Košice sa bude v týždni od 15.12.2014 sťahovať na nové pracovisko:
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Z tohto dôvodu bude písomný, elektronický aj telefonický kontakt nedostupný a obmedzený na minimum. Fungovať bude mobilná komunikácia pracovníkov. Pracovisko bude približne opäť funkčné od 15.1.2015.
Z toho dôvodu oznamujeme, že atestačné práce, ktoré sú termínované  na odovzdanie do 31.12.2014 zasielajte priamo na pracovisko RP MPC Prešov.


Ocenenie MPC v Komárne


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v základných a stredných školách
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: PaedDr. Zuzana Duchoňová
Nové trendy vo výučbe geografie
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Návrh a tvorba web stránok
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
AutoCAD v školskej praxi
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Informatika v nižšom sekundárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow Works
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Tvorba edukačných multimédií
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Informačná bezpečnosť v škole
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Stratégie vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 31.12.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C
Koniec prihlasovania: 12.01.2015
Miesto podujatia: Pracoviská MPC v rámci SR podľa počtu prihlásených účastníkov

zobraziť všetky podujatia