Informácie

ATESTÁCIE
Záujemcovia o vykonanie atestácií môžu podávať žiadosti na všetkých pracoviskách MPC.  Podrobnejšie informácie sú uvedené v Oznámení k...
ROCEPO PRACUJE NA VÝSKUME, ZAZNAMENÁVA PRÁCU ÚSPEŠNÝCH UČITEĽOV
Štvrtáci a piataci ZŠ Mládežnícka 3 v Košiciach - Šaci boli zapojení do plánovaného výskumného pozorovania. Zamerané je na prácu učiteľov s učebným...
Informácia - Klub učiteľov nultého ročníka
Stretnutie učiteľov s názvom Klub učiteľov nultého ročníka pripravuje Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov. Určený je pre...
Výzva pre učiteľov ruskeho jazyka - jazyková stáž v Ruskej federácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov...

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Oznámenie o protispoločenskej činnosti

Nové - XV. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní


DP MPC Košice oznamuje, že od 1.1.2015 sa organizácia presťahovala
a sídli na adrese:
Južná trieda 10
040 01 Košice
a to v hotelovej časti Hotelovej akadémie na 6. poschodí.


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Schule im Wandel (Premena školy) vzdelávanie e-learningovou formou
Koniec prihlasovania: 25.05.2015
Miesto podujatia: učebňa kontinuálneho vzdelávania Bratislava
Rozvoj sociálnych kompetencií majstra odbornej výchovy prostredníctvom komunikačných cvičení
Koniec prihlasovania: 29.05.2015
Miesto podujatia: Bratislava alebo podľa počtu prihlásených v skupine inde na Slovensku
Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1. stupni ZŠ.
Koniec prihlasovania: 12.06.2015
Miesto podujatia: SOŠ pre žiakov so SP Koceľova 26 Bratislava, MPC Ševčenkova 11 Bratislava, učebňa A207

zobraziť všetky podujatia