Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Ocenenie MPC v Komárne

Nové - XII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní 


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov
Koniec prihlasovania: 22.10.2014
Miesto podujatia: Nitriansky kraj, pravdepodobne Levice
Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 25.10.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Základy hrnčiarstva a keramickej tvorby
Koniec prihlasovania: 31.10.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách
Koniec prihlasovania: 31.10.2014
Miesto podujatia: Košice
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy
Koniec prihlasovania: 27.11.2014
Miesto podujatia:
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov
Koniec prihlasovania: 28.11.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
Koniec prihlasovania: 28.11.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice

zobraziť všetky podujatia