Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...
Dúhový kolotoč
8. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
Zahraničná spolupráca
Prijatie delegácie z Bieloruska v MPC
Supervízny seminár Nové trendy v materskej škole
Mediálna výchova má opodstatnenosť už v predškolskom veku
8. medzinárodná konferencia
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL...

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDÚCICH VYCHOVÁVATEĹOV
Koniec prihlasovania: 18.04.2014
Miesto podujatia: V regióne východ, stred, západ Slovenska a Bratislava alebo podľa počtu prihlásených v skupine
Seminár s lektorkou Daniela Clarke
Koniec prihlasovania: 24.04.2014
Miesto podujatia: Budova SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov; Budova Gymnázia A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na ZUŠ
Koniec prihlasovania: 25.04.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 28.04.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Konštruktivizmus vo vyučovaní anglického jazyka v základných školách
Koniec prihlasovania: 30.04.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 30.04.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách
Koniec prihlasovania: 15.05.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách
Koniec prihlasovania: 15.05.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v základných a stredných školách
Koniec prihlasovania: 15.05.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Konferencia: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny
Koniec prihlasovania: 30.05.2014
Miesto podujatia: Kaštieľ Mojmírovce
Konferencia: 100 rokov od formovania československých légií
Koniec prihlasovania: 30.05.2014
Miesto podujatia: Kaštieľ Mojmírovce

zobraziť všetky podujatia