Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...
Rozvoj gramotnosti - Trenčín
Odborná konferencia pod názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život, ktorá sa konala v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých...
„INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA JE DOBRÁ ŠKOLA“
konferencia Banská Bystrica 29. októbra
KONFERENCIA ROZVOJ GRAMOTNOSTI – PRÍPRAVA PRE ŽIVOT
Učitelia si vymenili skúsenosti na tému rozvoja gramotnosti

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Ocenenie MPC v Komárne

Nové - XII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní 


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy
Koniec prihlasovania: 27.11.2014
Miesto podujatia:
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov
Koniec prihlasovania: 28.11.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
Koniec prihlasovania: 28.11.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
KONFERENCIA: Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti
Koniec prihlasovania: 01.12.2014
Miesto podujatia:
Rozvoj motoriky u žiaka v nultom ročníku
Koniec prihlasovania: 19.12.2014
Miesto podujatia: RP MPC Bratislava, Ševčenková 11, Bratislava

zobraziť všetky podujatia