Informácie

ATESTÁCIE
Záujemcovia o vykonanie atestácií môžu podávať žiadosti na všetkých pracoviskách MPC.  Podrobnejšie informácie sú uvedené v Oznámení k...
Mladí reportéri - súťaž
Edukačno-mentorská platforma pre deti a mládež www.dikymoc.sk, ktorej realizátorom je neziskové občianske združenie Šedý medveď, vyhlasuje prvý...
Mediálna výchova príklady dobrej praxe
Snahou Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti (IMEC) je podporovať realizáciu kvalitných vzdelávacích aktivít z oblasti mediálnej výchovy na...

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Nové - XIV. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní 


DP MPC Košice oznamuje, že od 1.1.2015 sa organizácia presťahovala
a sídli na adrese:
Južná trieda 10
040 01 Košice
a to v hotelovej časti Hotelovej akadémie na 6. poschodí.


Ocenenie MPC v Komárne


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Zážitkové vyučovanie v rámci hodín anglického jazyka na základnej a strednej škole
Koniec prihlasovania: 30.04.2015
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
INTERPRETÁCIA SÚČASNÉHO UMENIA a jej využitie v pedagogickej praxi
Koniec prihlasovania: 04.05.2015
Miesto podujatia: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12

zobraziť všetky podujatia