3. ročník celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor"


vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Cieľ celoslovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska.

Dokumenty na stiahnutie