5. Murgašove dni zažiarili.

 

Jozef Murgaš, ako prvý človek na svete, uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu už v roku 1905, ktorý sa stal základom bezdrôtového prenosu modulovaného signálu prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Tento princíp prenosu sa dodnes využíva pre analógové rozhlasové a  televízne vysielanie, pre bezdrôtovú pevnú a mobilnú komunikáciu. Jeho 13 patentov nasvedčuje o jeho dômyselnej a cieľavedomej práci. Jozef Murgaš bol všestranný a vzdelaný človek, ktorý videl rozvoj spoločnosti a jej života široko spektrálne a z nadhľadu. Svoj život a úsilie venoval pre blaho a rozvoj spoločnosti. Nikdy nezabúdal na svoj pôvod a snažil sa vždy hľadať riešenia, ktoré v danom čase boli najvhodnejšie pre slovenský národ či už v USA alebo na Slovensku. Dielo a život Jozefa Murgaša má pre spoločnosť veľký prínos vo viacerých oblastiach.


Dokumenty na stiahnutie