8. medzinárodná konferenciaPozvánka na 8. medzinárodnú konferenciu

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL

Organizovanú pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dokumenty na stiahnutie