Aktuálne informácie o ranom detstve v Európe


Kľúčové údaje o kvalite vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve / edícia 2014
[Key Data on Early Childhood and Care in Europe /2014 Edition]

Dokumenty na stiahnutie