Consumer Classroom

Consumer Classroom je webový portál financovaný EÚ pre učiteľov v celej EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre vzdelávanie spotrebiteľov.


Čo je Consumer Classroom?

Consumer Classroom je komunitná webová stránka, ktorá učiteľom ponúka rozsiahlu knižnicu pedagogických materiálov zameraných na spotrebiteľskú problematiku, ktoré pochádzajú z celej EÚ, ako aj interaktívne nástroje a nástroje založené na princípe spolupráce, ktoré pedagógovia môžu použiť na prípravu svojich vyučovacích hodín. Okrem toho môžu nimi pripravené vyučovacie podklady zdieľať so študentmi a ostatnými pedagógmi.

Webová stránka je financovaná z fondov EÚ a jej účelom je stimulovať výchovu v spotrebiteľskej oblasti na školách druhého stupňa.

Komu je určená?
Webová stránka Consumer Classroom je určená pre pedagógov 12 až 18-ročných žiakov a študentov z celej EÚ.

Prečo Consumer Classroom?
•    Poskytnite svojim žiakom a študentom možnosť získať praktické spotrebiteľské zručnosti, ktoré sa im zídu v skutočnom živote
•    Pripravte príťažlivé a interaktívne vyučovacie hodiny so zaujímavými spotrebiteľskými témami
•    Získajte prístup k vysoko kvalitným pedagogickým materiálom pochádzajúcim z celej EÚ, ktoré sú zhromaždené na jednom mieste
•    Staňte sa členom celoeurópskej komunity a využite možnosť spolupráce s inými pedagógmi
•    Získajte možnosť zúčastniť sa medziškolských projektov a súťaží. Tieto budú vynikajúcou motiváciou pre vašich žiakov a študentov!
•    Rozšírte si vaše vedomosti v oblasti spotrebiteľského vzdelávania
 
Čo nájdete na tejto webovej stránke?
Webová stránka Consumer Classroom ponúka množstvo funkcií a nástrojov, ktoré vám ušetria čas, ako napríklad:
•    Interaktívny nástroj na prípravu vyučovacích hodín
•    Priestor „Moja trieda“, kde môžete zdieľať vyučovacie materiály s vašimi žiakmi a študentmi
•    Medziškolské projekty a súťaže
•    Európske fórum zamerané na výmenu názorov, zdieľanie informácií a skúseností z oblasti spotrebiteľskej výchovy medzi partnerskými školami z celej EÚ
•    Vzdelávacie materiály určené pre pedagógov

http://www.consumerclassroom.eu/sk/content/financovanie-projektu