Consumer Classroom


Consumer Classroom je webová stránka vytvorená na účely spolupráce a je určená pre pedagógov z celej EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne nástroje určené na výučbu 12 až 18-ročných žiakov a študentov, zamerané na získavanie praktických spotrebiteľských zručností.

www.consumerclassroom.eu


Dokumenty na stiahnutie