DIDINFO 2015


21. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky

Dátum a miesto konania: 15. - 17. apríl 2015,
Fakulta prírodných vied, UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie