Dohoda o partnerstve medzi CERTIPASS, a.s. a Metodicko-pedagogickým centrom


Organizácia CERTIPASS, a.s. zastúpená generálnym riaditeľom dott. Domenicom Pontrandolfom a Metodicko-pedagogické centrum zastúpené PaedDr. Darinou Výbohovou, PhD. poverenou zastupovaním generálnej riaditeľky, dňa 12.6.2014 podpísali Dohodu o partnerstve.

Dokumenty na stiahnutie

Celý článok pdf (0,33 Mb)