Aktuality

Prihlasovanie na vzdelávanie je z dôvodu prechodu na nový informačný systém dočasne pozastavené.

Prihlasovanie bude opäť spustené 1.7.2017.

Naposledy upravené: 
10.05.2017
Autor: 

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komory školských logopédov, o.z. za spoluprácu pri organizovaní Workshopu školských logopédov konaného 20.4. 2017 v Trnave. Osobne ďakujem pani PaedDr. Výbohovej Darine, PhD., riaditeľke sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja a RNDr.

Naposledy upravené: 
26.04.2017

Školskí logopédi z celého Slovenska rokovali v Trnave

25.04.2017

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trnave a Komora školských logopédov, o. z., zorganizovali dňa 20. 4. 2017 v priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Trnave odborný workshop pre školských logopédov.

Stránky