Dúhový kolotoč 2015


9. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Zámer výtvarnej prehliadky: Podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv. Podporovať výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu dieťaťa.

Dokumenty na stiahnutie