Európske Wergeland Centrum hľadá skúseného facilitátora/facilitátorku v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu

Európske Wergeland Centrum vyhlásilo výberové konanie na miesto facilitátora/facilitátorky v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu s výbornou znalosťou špecifických podmienok a problémov na slovenských a/alebo českých školách.

Celé znenie výzvy s bližšími informáciami nájdete na webovom sídle Európskeho Wergeland Centra tu: http://www.theewc.org/Content/Who-we-are/Vacancies