Funkčná gramotnosť v edukačnom procese základných škôl Žilinského kraja

 

24. septembra 2014 sa v priestoroch ZUŠ L. Árvaya v Žiline uskutočnil odborný seminár s názvom Funkčná gramotnosť v edukačnom procese základných škôl. Odborným garantom podujatia bolo DP MPC v Žiline, ktoré týmto podujatím začalo cyklus aktivít na podporu funkčnej gramotnosti.


Dokumenty na stiahnutie