Informácia - Klub učiteľov nultého ročníka

 

Stretnutie učiteľov s názvom Klub učiteľov nultého ročníka pripravuje Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov. Určený je pre učiteľov Prešovského i Košického kraja, ktorí pracujú so žiakmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia špecifický v nultom ročníku.
    
Stretnutie  25.5.2015 sa uskutoční na ZŠ I. Krasku, Trebišov  a bude zamerané na priame pozorovanie vyučovacieho procesu v triede a následné prebehne evalvácia pozorovania účastníkmi, vyučujúcou nultého ročníka ako i UKV pre primárne vzdelávanie z MPC RP Prešov.


Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa pdf (0,23 Mb)