Jesenné on-line vzdelávacie kurzy pre učiteľov organizované Akadémiou Európskej školskej siete a Učiteľskou akadémiou.

Možnosť lepšej orientácie vo vesmírnej tematike pre učiteľov

Ako učiť o vesmíre a astronómii a aké sú kariérne možnosti vo vesmírnom priemysle?


Akadémia Európskej školskej siete a Učiteľská akadémia organizujú jesenné on-line vzdelávacie kurzy pre učiteľov, ktoré im umožnia rozvíjať u žiakov povedomie o vesmíre a astronómii a  tiež kompetencie pre školy 21. storočia.

Ako učiť v škole o vesmíre a astronómií
Od 5. septembra 2016 organizuje Akadémia Európskej školskej siete on-line kurz s názvom „Teaching with Space and Astronomy in your Classroom“.

Kurz je určený pre učiteľov primárnych a sekundárnych škôl všetkých aprobácií a zameriava sa na vzdelávanie o vesmíre a astronómii. Jeho zámerom je vyškoliť učiteľov, aby vedeli informovať deti a mládež o kariérnych možnostiach v odvetví vesmírneho priemyslu.  budú bezplatne prebiehať v anglickom jazyku. Stačí sa zaregistrovať a začať so štúdiom. Viac informácií o programe a spôsobe ako sa prihlásiť nájdete v priloženom dokumente.

V priloženom materiáli nájdete aj informácie o ďalších dvoch pripravovaných on-line kurzoch novej vzdelávacej platformy Učiteľskej akadémie, ktorá je súčasťou School Education Gateway, viac  na http://www.schooleducationgateway.eu/ .

Ďalšie pripravované online kurzy:

Kultúrna rôznorodosť vo vašej triede
Začiatok kurzu Kultúrna rôznorodosť vo vašej triede („Cultural Diversity in your Classroom“) je plánovaná od 12. septembra 2016. Kurz ponúka učiteľom možnosť podeliť sa o skúsenosti ako pracovať s kultúrne rôznorodou triedou, integrovať nových žiakov migrantov do škôl a  ako integrovať kultúrnu rôznorodosť do vzdelávacieho obsahu.  

Kompetencie pre školy 21. storočia
19. septembra 2016 sa začne už po druhýkrát kurz rozvíjajúci kompetencie pre školy 21. storočia - „Competences for 21st Century Schools“. Zámerom vzdelávacieho programu je poskytnúť učiteľom poznatky o kompetenciách založenom vzdelávaní (competence-based education). Okrem toho si učitelia osvoja, ako realizovať projektové vyučovanie,  vhodné metódy na implementáciu na kompetenciách založenom vzdelávaní, evalvácií kolaboratívneho učenia.

Kurzy sú bezplatne ponúkané v anglickom jazyku. Každý záujemca je vítaný! V prípade, že máte záujem o kurzy v inom jazyku, sú dostupné aj prostredníctvom národných jazykových fór. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.  

 Spracovala: PaedDr. Alena Minns, PhD., 25.8.2016

Dokumenty na stiahnutie