Mediálna výchova príklady dobrej praxe

 

Snahou Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti (IMEC) je podporovať realizáciu kvalitných vzdelávacích aktivít z oblasti mediálnej výchovy na školách. Aj preto sa jeho členovia rozhodli vyhlásiť súťaž o najlepšie príklady dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Do hodnotenia, ktoré je prvým svojho druhu na Slovensku, sa prihlásilo celkovo 23 projektov, z ktorých komisia ocenila štyri


Dokumenty na stiahnutie