Medziškolská súťaž

Medziškolská súťaž

http://www.consumerclassroom.eu/sk/content/medzi%C5%A1kolsk%C3%A1-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE

Nakupovanie cez internet: Získajte dostatok informácií na správne rozhodnutia!

Vytvorte video, multimediálnu lekciu alebo fotografie prezentujúce vaše nápady na tému nakupovanie cez internet

Do súťaže sa môžu zapojiť stredné školy (žiaci vo veku 12-18 rokov) v celej Európskej únii

Súťaž je otvorená do polnoci 2. apríla 2014 (stredoeurópskeho času)


Consumer Classroom, s podporou Európskej komisie, spúšťa svoju druhú výročnú medziškolskú súťaž. Pozývame všetky stredné školy v celej Európskej únii, aby sa zúčastnili a zamerali svoju kreativitu a tímovú spoluprácu na tému: Nakupovanie cez internet

Táto téma zahŕňa množstvo rôznych aspektov, ako je výber najlepších produktov, vyhľadávanie najlepších cien, zaistenie bezpečnosti pri nakupovaní cez internet, využívanie výhod vyplývajúcich z predpisov EÚ a vnútroštátnych predpisov, vplyv online reklamy atď.

Je na vás a na vašej triede, aby ste sa rozhodli, na ktorý aspekt nakupovania cez internet sa chcete zamerať. S prípravou projektu vám môže pomôcť množstvo učebných materiálov na webovej stránke: http://www.consumerclassroom.eu/resources.

V priebehu tohto projektu prekročíte hranice svojej triedy – budete musieť spolupracovať s inou európskou školou! Pomocou nástrojov na stránke Consumer Classroom sa môžete spojiť s partnerskou školou v Európe, s ktorou môžete vytvoriť a podeliť sa o medzikultúrnu skúsenosť v oblasti vzdelávania.

Dokumenty na stiahnutie