Metodicko-pedagogické centrum prijalo delegáciu španielskych učiteľov


Výmena medzinárodných skúseností z oblasti vzdelávania bola predmetom pracovného stretnutia učiteľov anglického jazyka zo Španielska s učiteľmi pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Dňa 17. 3. 2016 delegácia učiteľov anglického jazyka zo španielskeho mesta Santiago de Compostela navštívila Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport  Erazmus+.

Hostia sa zaujímali o činnosť Metodicko-pedagogického centra,  možnosti  kontinuálneho vzdelávania učiteľov na Slovensku, o kreditový systém a atestačný proces. Súčasťou programu bola aj priama účasť na vzdelávaní učiteľov. Vzájomné stretnutie obohatilo aj našich kolegov, ktorí získali informácie o vzdelávaní učiteľov v Španielsku.

Hostiteľskou školou učiteľov zo Španielska je Štátna jazyková škola, Palisády 38, Bratislava. Mobilita učiteľov je zameraná na zvýšenie ich odborných kompetencií, na získanie nových didaktických podnetov a významných inovácií na skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Stretnutie otvorilo možnosti na ďalšiu spoluprácu pedagogických zamestnancov v oblasti  kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

Fotografie k článku