METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽKY MATERSKÝCH ŠKÔL V TREBIŠOVE

 

Cenné informácie zamerané na analýzu školských vzdelávacích programov a rady, ako plánovať výchovno-vzdelávacie činnosti a zaznamenávať zápisy do triednej knihy, získali účastníci odborného seminára s názvom Metodický deň pre učiteľky materských škôl.


Dokumenty na stiahnutie