MŠVVaŠ SR vypisuje výberové konanieMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015

Dokumenty na stiahnutie