Ocenenie MPC v Komárne

Univerzita ocenila Metodicko pedagogické centrum Pamätnou medailou

Univerzita J. Selyeho v Komárne je najmladšou vysokou verejnou školou a v uplynulých dňoch si tu pripomenuli desiate výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti udelili inštitúciám a osobám, ktoré výrazne prispeli k vzniku a k rozvoju univerzity, za pomoc a podporu a úspešnú spoluprácu počas desaťročnej existencie školy zlaté, strieborné  bronzové a pamätné medaily.

Bratislava. Na akademickej slávnosti, ktorej sa zúčastnili aj  najvyšší akademickí funkcionári vysokoškolských inštitúcií SR, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, domáci a zahraniční poprední predstavitelia diplomatického zboru, politického, verejného, vedeckého a kultúrneho života sa prihovoril minister školstva Peter Pellegrini, ktorý zároveň prevzal v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Zlatú medailu. Za úspešnú spoluprácu a podporu univerzity bolo ocenenou inštitúciou aj Metodicko-pedagogické centrum. Pamätnú medailu Univerzity J. Selyeho prevzal Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra.

Ako skonštatoval lektor univerzity János Tóth pomoc inštitúcií a teda aj MPC spočívala najmä v poskytnutí odbornej pomoci v dlhodobom procese, od myšlienky založenia, pri jej zriadení ako aj v ďalšom rozvoji. „Sme vďační každému, kto nám počas predchádzajúcich desiatich  rokov prejavil akúkoľvek podobu morálnej, finančnej alebo odbornej podpory. Vďaka a úcta patrí našim podporovateľom, priaznivcom a odborníkom, bez odbornej pomoci ktorých by sme dnes nemohli existovať,“ povedal.

Ocenenie vysokej školy vníma Metodicko-pedagogické centrum ako významné ohodnotenie a uznanie svojej činnosti, ktorá smeruje v prospech skvalitnenia vzdelávacieho procesu na všetkých typoch škôl.

Viac informácií na webe univerzity: http://www.selyeuni.sk/

Link na článok. http://www.selyeuni.sk/sk/f%C5%91oldal/561-a-sje-fennallasanak-10-evforduloja-alkalmabol-rendezett-tanevnyitoval-egybekoetoett-uennepseg.html

foto: www.selyeuni.sk 

 

Ľuboslava Sedláková, manažér publicity MPC