Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi

V Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade v stredu 25. júna 2014 predstavili publikáciu Vzdelávanie – súčasť misie svätých Cyrila a Metoda, ktorú vydalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. Zostavená je z odborných príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, konanej pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

viac na: http://www.tvba.sk/archiv/vzdelavanie-sucast-misie-svatych-cyrila-a-metoda/

Dokumenty na stiahnutie