Pokračujeme v rozvíjaní finančnej gramotnosti

Regionálne pracovisko MPC Bratislava zrealizovalo 17. 6. 2016 ďalší odborno-metodický seminár, ktorý bol určený koordinátorom finančnej gramotnosti na škole a učiteľom pre nižšie stredné vzdelávanie

Dokumenty na stiahnutie