Ponuka pre učiteľov AJ na stredných školách - EnglishGO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) pripravili projekt EnglishGo, ktorého cieľom je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Celkovo 2 500 učiteľom angličtiny v stredných školách ponúkame možnosť jednoducho obohatiť možnosti výučby anglického jazyka, za pomoci využívania moderných a inovatívnych vzdelávacích metód a prostriedkov, ktoré povedú študentov k väčšej samostatnosti a aktívnosti.

Vzdelávanie bude zamerané na praktické využívanie moderných metód a didaktických prostriedkov vo vyučovaní a bude realizované prezenčne aj dištančne. Učitelia bezplatne získajú komplexné a moderné digitálne vzdelávacie materiály, vrátane elekronických teachers guides, ktoré sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky a Štátnym vzdelávacím programom, a sú vhodné pre gymnáziá aj pre stredné odborné školy.

Prihlasovanie do projektu je možné od 16. februára 2017 prostredníctvom elektronickej prihlášky na www.mpc-englishgo.sk