PRAKTICKÉ CVIČENIA POMÁHAJÚ ŽIAKOM ROZVÍJAŤ ODBORNÉ KOMPETENCIE

 

Metódy a využitie praktických cvičení zameraných na rozvoj kompetencií potrebných  v oblasti gastronómie, hotelierstva,  obchodu  a služieb ponúkol odborný seminár pre učiteľov ekonomických predmetov, ktorý pripravilo dňa 23. apríla 2015 Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Trenčíne v spolupráci  s autorom  metodického materiálu Petrom Huľom.


Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa pdf (0,5 Mb)
30.4.2015