ROCEPO PRACUJE NA VÝSKUME, ZAZNAMENÁVA PRÁCU ÚSPEŠNÝCH UČITEĽOV

 

Štvrtáci a piataci ZŠ Mládežnícka 3 v Košiciach - Šaci boli zapojení do plánovaného výskumného pozorovania. Zamerané je na prácu učiteľov s učebným textom a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v 4. a 5. ročníku.


Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa pdf (0,57 Mb)