SEMINÁR PONÚKOL NÁVODY, AKO ROZVÍJAŤ KĽÚČOVÉ SPÔSOBILOSTI A ZRUČNOSTI

 

Zásadné aspekty tvorby modelov vyučovacích jednotiek, ktoré podporujú produkciu rôznych písomných i ústnych komunikátov žiakov, kompetentné čítanie textov a adekvátne vyjadrovanie postojov a názorov, tvorili obsah odborného seminára pre učiteľov základných a stredných škôl s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis.


Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa pdf (0,28 Mb)
29.4.2015