Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike, určený pre základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Vzdelávacie aktivity sú pripravené Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktoré si získali svojich absolventov vďaka svojmu zameraniu na individuálne potreby škôl, prípravu akčných plánov priamo na seminári a inšpiratívnemu medzinárodnému tímu facilitátorov. Školy, ktoré sa programu zúčastnili, uplatnili nadobudnuté zručnosti a poznatky nielen v oblasti školských projektových aktivít, ale aj samotného rozvoja školy, školského vzdelávacieho programu, zlepšenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi či školou a miestnou komunitou.

Slovenské a české školy môžu využiť možnosť pridať sa k absolventom akadémií už túto jeseň. Elektronické prihlasovacie formuláre (http://www.statpedu.sk) môžu školské tímy zasielať do 10. októbra a prihlášky v papierovej podobe do 15. októbra.

Slovenská a česká regionálna akadémia je organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Radou Európy, Európskym Wergeland Centrom a partnerskými organizáciami v SR a ČR: Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Nadácia otvorenej spoločnosti a Národný ústav pre vzdelávanie v ČR. Akadémia je pripravovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie o regionálnej akadémii nájdete na www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-regionalna-akademia-inkluzivne-demokraticke-skolske

Slovenská a česká regionálna akadémia je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajska a Nórska.

logá: eea grantov a nórskych grantov

              www.eeagrants.org                         www.norwaygrants.org

Granty EHP a Nórska – „Spoluprácou k spoločným hodnotám.“


Koordinátorky vzdelávania:

PhDr. Denisa Ďuranová (denisa.duranova@statpedu.sk )

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. (michaela.ujhazyova@statpedu.sk )


Dokumenty na stiahnutie