Spolupráca MPC s Výpočtovým strediskom SAV


MPC podpísalo zmluvu o budúcej spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV.

Výpočtové stredisko SAV zorganizovalo v priestoroch Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v areáli SAV na Patrónke seminár s názvom Využitie historiografie informatiky na Slovensku vo vzdelávaní mladej generácie. Seminár vytvoril priestor na diskusie o budúcej spolupráci medzi MPC a výpočtovým strediskom SAV.


Dokumenty na stiahnutie