Spolupráca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu pokračuje

RP MPC Bratislava pripravilo v spolupráci s odborom extrémizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia PZ dňa 16. 6. 2016 pre vedúcich pedagogických zamestnancov odborný seminár, ktorý vychádzal z Koncepcie bola proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.

Dokumenty na stiahnutie