Spotrebiteľská výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
dTest o.p.s.
Federacja konsumentów
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianska knižnica

pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu

vyhlasujú

18. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej súťaže

Spotrebiteľská výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT


Podmienky pre účasť v súťaži :

1.  Súťažia trojčlenné  družstvá žiakov základných a  stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky  a Poľska, ktoré  vytvoria spotrebiteľský  časopis z príspevkov  svojich spolužiakov.

2. Časopis  má formát  A4 - štyri strany obalu a osem strán obsahu (ďalšie strany iba ako samostatná príloha).
 
3. Sedemdesiatpäť percent  obsahu časopisu tvorí  téma roka 2015:
"Prečo potrebujeme a ako využívame finančnú gramotnosť"  

4. Časopis obsahuje vydavateľské údaje a tiráž s menami troch  členov redakčnej rady.
Články sú originálne práce žiakov s uvedením odkazov na informačné zdroje.

5. Účastníci súťaže dávajú  súhlas k nekomerčnému využitiu súťažných prác.

6. Škola  zašle prihlášku, v ktorej uvedie  názov časopisu, zloženie redakčnej rady, kontaktné údaje na školu, učiteľa (alebo rodiča), tel. číslo a e-mailovú adresu.  Vytlačené jedno číslo časopisu  zašlú do 31.05.2015 na adresu koordinátora súťaže : Mgr. Božena Stašenková, PhD.,  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa.

7. Najúspešnejšie  družstvá sa zúčastnia medzinárodného vyhodnotenia súťaže na Slovensku a najúspešnejšie  družstvo navštívi  Európsky  parlament.    

Oblasti alebo témy finančnej gramotnosti:
•    Čo znamená žiť hospodárne?
•    Vieme využívať  finančné  záznamy?
•    Čo ovplyvňuje naše kúpne rozhodnutia?
•    Ako sa pripraviť na väčšie výdavky?
•    Vieme ako znížiť finančné náklady domácnosti?
•    Hľadáme informácie  a porovnávame ceny?
•    Čo znamená zadĺženie?
•    Vieme využívať jednotkovú cenu?
•    Využívame rôzne formy platieb?
•    Ako odolávať nátlakovému predaju?
•    Prečo  nakupovať internetom?
•    Platíme aj za obaly?
•    Vieme reklamovať tovary a služby?
•    Kupujeme prijateľnú cenu alebo kvalitu?
•    Kupujeme si výrobky detskej práce?
•    Podporujeme Fair trade?
•    Zvyšuje móda náklady na obliekanie?
•    Akú rolu hrajú spotrebiteľské organizácie?