Správa: Metodický deň pre učiteľov environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ

Dňa 14.01.2014 DP MPC Nitra v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia uskutočnilo Metodický deň pre učiteľov environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ. Lektormi boli Ing. Jaromír Helma PhD.; RNDr. Jana Šimonovičová PhD. a Ing. Ladislav Bíro zo SAŽP. V prvej časti sa účastníci stretnutia  oboznámili s metodikou nového školského programu „Enviróza“ zameraného na problematiku environmentálnych záťaží a následne im boli bližšie predstavené rôzne súťaže a aktivity, do ktorých sa pedagógovia môžu zapájať so svojimi žiakmi, alebo celou školou. V druhej časti bolo učiteľom predstavené stredisko environmentálnej výchovy „Dropie“ a ponúknutá možnosť uskutočnenia exkurzií do danej lokality v spojení s bádateľskými a prírodnými aktivitami pre žiakov. Každý účastník stretnutia dostal bezplatný balíček metodických materiálov a pomôcok environmentálnej výchovy (pracovné listy, metodiky, informačné postery, pexesá a ďal.). Akcie sa zúčastnilo 32 učiteľov ZŠ a SŠ Nitrianskeho kraja a prítomná bola tiež regionálna Televízia Central, ktorá zachytila danú akciu a následne odvysiela v rámci svojich TV správ.


Spracovala: Mgr. E. Haasová, DP MPC Nitra14.01.2014 DP MPC Nitra - Metodický deň pre učiteľov environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ:
Metodický deň pre učiteľov environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ