Súťaž v oblasti mediálnej výchovy

Milé kolegyne a kolegovia,

MPC si dovoľuje dať do pozornosti  súťaž o najlepšie príklady dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy na základných a stredných školách, a to  na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci medzi MPC a Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorej predmetom je spolupráca v oblasti rozvoja učiteľov v oblasti mediálnej výchovy, zabezpečenie prednáškovej a lektorskej činnosti zo strany fakulty, vytvorenie odbornej skupiny pre mediálnu výchovu a spolupráca v oblasti výskumu a prieskumu.
Túto súťaž pre učiteľov z mediálnej výchovy vyhlasuje Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Potrebné je zaslať príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít rozvíjajúcich mediálnu gramotnosť  žiakov základných a stredných škôl.
Vítané sú zaujímavé postupy a aktivity, ktorých realizácia sa na školách osvedčila a o ktoré by  sa školy chceli podeliť s kolegami z iných škôl.
Tri  najinšpiratívnejšie príklady dobrej vzdelávacej praxe budú finančne odmenené sumou 150, 100 a 50 eur.
Bližšie informácie aj s prihláškou sú uvedené na stránke http://www.medialnavychova.sk/.

Návrhy je potrebné zaslať do 30. októbra 2014  prostredníctvom priloženého elektronického formulára vo formáte Word. Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať e-mailom na adresu viera.kacinova@ucm.sk a v kópii na alexandra.walterova@mpc-edu.sk.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o posun tejto informácie ľuďom, ktorí sa zaoberajú mediálnou výchovou.

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC sa teší na účasť i všetky návrhy učiteľov z mediálnej výchovy na základných a stredných školách.