UČEBNÉ ČINNOSTI ZAMERANÉ NA ROZVOJ PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Učebné námety a edukačné postupy, ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy, prezentovali učitelia základných škôl počas workshopu, ktorý zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina dňa 8. júna 2015 v Základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Dokumenty na stiahnutie

workshop pdf (0,36 Mb)
(Ďalšie informácie)