Učiteľov školíme ako využiť „tabletovú učebňu“

27. február 2015

Tisíc škôl so zriadenými tabletovými učebňami bude môcť už čoskoro využívať možnosti riešenia Samsung School. Od dnes sa vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) realizujú školenia „Manažment tabletovej učebne“, ktoré učiteľov oboznámia ako viesť vyučovanie jednoduchšie a pútavo s využitím moderných technológií.


Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa pdf (0,81 Mb)