V poradí piaty ročník konferencie Zdravie detíBANSKÁ BYSTRICA
– V poradí piaty ročník konferencie Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia v školách bol venovaný problematike zvyšujúceho sa rizika a nárastu detskej populácie s nadváhou. Výchova detí k zdravému životnému štýlu bola predmetom konferencie, ktorá sa uskutočnila 18. a 19. novembra v Banskej Bystrici za účasti viac ako 260 odborníkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenskej technickej univerzity, Metodicko-pedagogického centra, ďalších inštitúcii ako aj samotných zriaďovateľov škôl a školských zariadení.


Video:  Konferencia - Zdravie detí   (http://www.youtube.com)

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa pdf (1,01 Mb)