Voľné pracovné miesta

Ministerstvo školstva SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné
miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry v zahraničí na
školský rok 2010/2011

Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VyberoveKonania/VerejnaSluzba/2010/Vyber-inzerat-2010-03-10.pdf