Výzva pre učiteľov ruského jazyka - jazyková stáž v Ruskej federácii


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum

vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2017/2018.

Cieľom stáže je poskytnúť učiteľom ruského jazyka, učiteľom predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľom pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní živého ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruského jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúknuť učiteľom osobnú a jedinečnú skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Ruskej federácii.

Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždňovú stáž v Ruskej federácii je 15. januára 2017.

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška doc (0,2 Mb)