Webináre z ruského jazyka

Vydavateľstvo "Златоуст", ktoré sa špecializuje na vydávanie učebníc ruského jazyka ako cudzieho jazyka pripravilo bezplatné webináre.

Od 16. marca 2016 začína 4. séria bezplatných webinárov. V tomto roku je kurz venovaný problematike - Výber učebnice ruského jazyka pre cudzincov – začiatočníkov.
Cieľ: vysvetliť nadväznosť zostaveného materiálu v rôznych učebných zdrojoch a ukázať spôsob jeho využitia v praxi.

Veríme, že kurz pomôže učiteľom pri samostatnom výbere ideálnej učebnice ruského jazyka.

Všetky informácie nájdete na stránke:
http://www.zlat-edu.ru/page146.html

Kontaktná osoba:
Mgr. Beata Juráková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis a ruský jazyk
RP MPC Bratislava
+421 2 48 20 94 71
mail: beata.jurakova@mpc-edu.sk