Zahraničná spolupráca


Prijatie delegácie z Bieloruska v MPC

Metodicko-pedagogické centrum, generálne riaditeľstvo, Odbor pre výskum a analýzy na základe iniciatívy asociácie "Spolu pre lepšiu budúcnosť Bieloruska" prijalo dňa 7. a 8. apríla 2014 bieloruskú delegáciu. Cieľom prijatia bolo pracovné stretnutie, prezentovanie informácií o predprimárnom výchovno-vzdelávacom systéme na Slovensku, profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a prezentácia predprimárneho výchovno-vzdelávacieho systému v Bielorusku. MPC prijalo 44 odborníkov na predškolské vzdelávanie z Bieloruska a odborníčky z oblasti vzdelávania z Regionálneho výkonného výboru Brest pani Chovzhyk Irynu a pani Shamovich Nataliu, riaditeľky, učiteľky predškolských zariadení, metodikov, ďalších odborníkov z regiónu Brest a Gomel a zástupcov asociácie.

Dokumenty na stiahnutie