Zapojte sa do medziškolskej súťaže Consumer Classroom!


Ak chcete vytvoriť  žartový a inovatívny cezhraničný project s inou európskou školou o  každodenných problémoch, účasť v súťaži Consumer Classroom je to správne miesto!

Európska webová stránka Consumer Classroom ponúka učiteľom tretí ročník medziškolskej súťaže ako príležitosti na zvyšovanie  vedomia  žiakov o právach spotrebiteľov s  digitálnym  obsahom. Digitálny obsah je všade –tínedžeri môžu online ľahko nakupovať  najmä hudbu, filmy, knihy a hry. Skúmanie digitálneho  poskytuje množstvo tém, ako napr.  ochrana osobných údajov, následky legálneho alebo nelegálneho využívania digitálneho obsahu, dôverčivosť a zraniteľnosť mladých spotrebiteľov…

Predložené projekty môžu byť interaktívnou vyučovacou hodinou, webovou stránkou, videom alebo prezentovaním  hraním rolí.

Víťazné družstvo navštívi Brusel!

Konečný termín na prihlásenie a predloženie projektu  je 24.04.2015

Viac sa dozviete na:
http://www.consumerclassroom.eu/sk/content/medzi%C5%A1kolsk%C3%A1-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-2015