Dokumenty MPC - zoznam

Plán hlavných úloh MPC na rok 2017

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
22.05.2017
Typ dokumentu: 

Plán hlavných úloh MPC na rok 2016

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
22.05.2017
Typ dokumentu: 

Plán hlavných úloh MPC na rok 2015

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
22.05.2017
Typ dokumentu: 

Plán hlavných úloh MPC na rok 2014

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
22.05.2017
Typ dokumentu: 

Plán hlavných úloh MPC na rok 2013

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
22.05.2017
Typ dokumentu: 

Plán hlavných úloh MPC na rok 2012

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
22.05.2017
Typ dokumentu: 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
02.05.2017
Typ dokumentu: 

Dodatok č.6 k organizačnému poriadku

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
01.04.2017
Typ dokumentu: 

Dodatok č.5 k organizačnému poriadku

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
01.02.2017
Typ dokumentu: 

Organizačný poriadok MPC

Dokument - súbor PDF: 
Dátum platnosti: 
01.04.2017
Typ dokumentu: 

Stránky