RP MPC Banská Bystrica - Kontakty

Nahrávam mapu...
riaditeľka:
Mgr. Adriana Kvetková

Regionálne pracovisko MPC
Horná 97
975 46 Banská Bystrica

Kontakty:

tel.: +421 48 472 29 99
e-mail: sekretariat.bb@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
Mgr Adriana Kvetková
riaditeľka RP MPC Banská Bystrica
+421 48 472 29 90, mobil: 0917 291 179 adriana.kvetkova@mpc-edu.sk
Ing. Marián Valent, PhD.
zástupca riaditeľa RP pre pedagogickú činnosť, učiteľ pre kontinuálne vzdelávane pre odborné technické predmety
+421 48 472 29 38, mobil: 0917 912 674 marian.valent@mpc-edu.sk
Jana Brozmanová
poverená výkonom funkcie: zástupca riaditeľa RP pre ekonomický úsek
+421 48 472 29 23 jana.brozmanova@mpc-edu.sk
RNDr. Eleonóra Gullach
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre biológiu
+421 48 472 29 13 eleonora.gullach@mpc-edu.sk
PaedDr. Jarmila Jakálová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
+421 48 472 29 66, mobil: 0917 367 591 jarmila.jakalova@mpc-edu.sk
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
projektový manažér národného projektu: Inovácia prípravy učiteľov a budúcich učiteľov v Centrách inovačného vzdelávania, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné technické predmety, odborné ekonomické predmety
+421 48 472 29 31, mobil: 0917 537 208 vladimir.lassak@mpc-edu.sk
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
učitel' pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru
+421 48 472 29 24 ingrid.noskova@mpc-edu.sk
RNDr. Miloš Novák
koordinátor pre 2. atestáciu, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku, fyziku a IKT
+421 48 472 29 22 milos.novak@mpc-edu.sk
PaedDr. Oľga Podprocká
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
olga.podprocka@mpc-edu.sk
RNDr. Eva Rusnáková
koordinátor pre 1. atestáciu, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku
+421 48 472 29 44 eva.rusnakova@mpc-edu.sk
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre estetickú výchovu a etickú výchovu
+421 48 472 29 19 renata.pondelikova@mpc-edu.sk
Ing. Boris Sihelsky
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné technické predmety
+421 48 472 29 30 boris.sihelsky@mpc-edu.sk
Mgr. Janka Strnisková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu na základných a stredných školách
+421 48 472 29 15 janka.strniskova@mpc-edu.sk
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre informatiku
+421 48 472 29 24 vladimir.vyboh@mpc-edu.sk
Mgr. Gabriela Zábušková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výchovu mimo vyučovania a školských zariadení
+421 48 472 29 35 gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*