RP MPC Banská Bystrica - Kontakty

Nahrávam mapu...
riaditeľka:
Ing. Iveta Vargová

Regionálne pracovisko MPC
Horná 97
975 46 Banská Bystrica

Kontakty:

tel.: +421 48 472 29 99
fax: +421 48 472 29 33
e-mail: sekretariat.bb@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
Ing. Iveta Vargová
riaditeľka RP, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné ekonomické predmety
+421 48 472 29 90, mobil: 0917 291 179 iveta.vargova@mpc-edu.sk
Ing. Marián Valent, PhD.
zástupca riaditeľa RP pre pedagogickú činnosť, učiteľ pre kontinuálne vzdelávane pre odborné technické predmety
+421 48 472 29 38, mobil: 0917 912 674 marian.valent@mpc-edu.sk
Ing. Milan Podprocký
zástupca riaditeľa RP pre ekonomiku a vnútornú správu, odborný nepedagogický zamestnanec pre ekonomiku
+421 48 472 29 17, mobil: 0917 537 230 milan.podprocky@mpc-edu.sk
RNDr. Eleonóra Gullach
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre biológiu
+421 48 472 29 13 eleonora.gullach@mpc-edu.sk
Judita Henešová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre telesnú výchovu a etickú výchovu
+421 48 472 29 14, mobil: 0908 754 430 judit.henesova@mpc-edu.sk
PaedDr. Jarmila Jakálová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
+421 48 472 29 66, mobil: 0917 367 591 jarmila.jakalova@mpc-edu.sk
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné technické predmety, odborné ekonomické predmety
+421 48 472 29 31, mobil: 0917 537 208 vladimir.lassak@mpc-edu.sk
Mgr. Marián Lehotský
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre telesnú výchovu
+421 48 472 29 42 marian.lehotsky@mpc-edu.sk
RNDr. Jaroslava Michalová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre geografiu
+421 48 472 29 13 jaroslava.michalova@mpc-edu.sk
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
učitel' pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru
+421 48 472 29 24 ingrid.noskova@mpc-edu.sk
RNDr. Miloš Novák
koordinátor pre 2. atestáciu, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku, fyziku a IKT
+421 48 472 29 22 milos.novak@mpc-edu.sk
PaedDr. Bibiána Novakovová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre špeciálnu pedagogiku
+421 48 472 29 36 bibiana.novakovova@mpc-edu.sk
Mgr. Anna Pávová
učitel' pre kontinuálne vzdelávanie pre anglický jazyk a nemecký jazyk
+421 48 472 29 36 anna.pavova@mpc-edu.sk
RNDr. Eva Rusnáková
koordinátor pre 1. atestáciu, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku
+421 48 472 29 44 eva.rusnakova@mpc-edu.sk
PaedDr. Renáta Pondelíková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre estetickú výchovu a etickú výchovu
+421 48 472 29 19 renata.pondelikova@mpc-edu.sk
Ing. Boris Sihelsky
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné technické predmety
+421 48 472 29 30 boris.sihelsky@mpc-edu.sk
PaedDr. Rózsa Skabela
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
mobil: 0907 785 116 rozsa.skabela@mpc-edu.sk
Mgr. Janka Strnisková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu na základných a stredných školách
+421 48 472 29 15 janka.strniskova@mpc-edu.sk
Mgr. Milan Urda
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku výchovu, občiansku náuku a náuku o spoločnosti
+421 48 472 29 44 (pondelok, utorok), mobil: 0908 634 936 (streda - piatok) milan.urda@mpc-edu.sk
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre informatiku
+421 48 472 29 24 vladimir.vyboh@mpc-edu.sk
Mgr. Gabriela Zábušková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výchovu mimo vyučovania a školských zariadení
+421 48 472 29 35 gabriela.zabuskova@mpc-edu.skProjektová kancelária RP MPC Banská Bystrica projektu MRK
Horná 65 A, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ivan Petrík, PhD.
vedúci regionálnej projektovej kancelárie, regionálny finančný manažér (projekt MRK)
+421 48 381 11 05, mobil: 0917 983 997 ivan.petrik@mpc-edu.skProjektová kancelária RP MPC Banská Bystrica projektu MRK II
Horná 65 A, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Zuzana Urbanová, PhD.
projektový manažér PK RP MPC (projekt MRK II)
+421 48 381 13 56, mobil: 0915 337 600 zuzana.urbanova@mpc-edu.skProjektová kancelária RP MPC Banská Bystrica projektu AMV
Horná 65 A, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Imrich Héžel
regionálny manažér RPK (projekt AMV)
mobil: 0917 912 629 imrich.hezel@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*