RP MPC Bratislava - Kontakty

Nahrávam mapu...
riaditeľka:
PaedDr. Eva Frišová

Regionálne pracovisko MPC
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava

Kontakty:

tel.: +421 2 48 20 94 11
e-mail: sekretariat.ba@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
PaedDr. Eva Frišová
riaditeľka regionálneho pracoviska MPC Bratislava, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku
+421 2 48 20 94 39 eva.frisova@mpc-edu.sk
PaedDr. Darina Bačová
zástupkyňa riaditeľa RP pre pedagogickú činnosť, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru, pedagogiku a etickú výchovu
+421 2 48 20 94 35 darina.bacova@mpc-edu.sk
PaedDr. Eva Bruteničová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
+421 2 48 20 94 38, mobil: 0917 371 563 eva.brutenicova@mpc-edu.sk
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku a fyziku
+421 2 48 20 94 37, mobil: 0918 409 791 luboslava.fercikova@mpc-edu.sk
Mgr. Slávka Gécová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu
+421 2 48 20 94 73 slavka.gecova@mpc-edu.sk
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety
+421 2 48 20 94 71 darina.gogolova@mpc-edu.sk
Mgr. Beata Juráková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis a ruský jazyk
+421 2 48 20 94 71 beata.jurakova@mpc-edu.sk
Ing. Zdenka Kovalčíková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné ekonomické predmety
+421 2 48 20 94 37, mobil: 0915 726 667 zdenka.kovalcikova@mpc-edu.sk
PaedDr. Iveta Labjaková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
+421 2 48 20 94 24, mobil: 0917 739 338 iveta.labjakova@mpc-edu.sk
PhDr. Iveta Martinčeková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre psychológiu a výchovné poradenstvo
+421 2 48 20 94 18, mobil: 0917 912 662 iveta.martincekova@mpc-edu.sk
PaedDr. Oľga Nestorová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku výchovu a občiansku náuku
+421 2 48 20 94 17 olga.nestorova@mpc-edu.sk
PaedDr. Mária Onušková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis
+421 2 48 20 94 41 maria.onuskova@mpc-edu.sk
Mgr. Marta Remetová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu a prevenciu závislostí
+421 2 48 20 94 43, mobil: 0917 912 663 marta.remetova@mpc-edu.sk
PaedDr. Mária Roučková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre telesnú výchovu
+421 2 48 20 94 18, mobil: 0917 912 659 maria.rouckova@mpc-edu.sk
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre pedagogiku voľného času a špeciálnu pedagogiku
+421 2 48 20 94 33 jana.veresova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*