Generálne riaditeľstvo MPC - Kontakty

Nahrávam mapu...
generálna riaditeľka:
Mgr. Kamila Jandzíková, PhD.

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

Kontakty:

tel.: +421 2 48 20 94 11
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
Mgr. Kamila Jandzíková, PhD.
generálna riaditeľka
+421 2 48 20 94 53 kamila.jandzikova@mpc-edu.sk

PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
námestníčka GR pre pedagogické činnosti
+421 2 48 20 94 44 darina.vybohova@mpc-edu.sk
Ing. Janka Brezányová
námestníčka GR pre ekonomiku a vnútornú správu
+421 2 48 20 94 72, mobil: 0907 790 640 janka.brezanyova@mpc-edu.sk

Kancelária GR
sekretariat.gr@mpc-edu.sk


Mgr. Branislav Juhás
právnik MPC
+421 2 48 20 94 12 branislav.juhas@mpc-edu.sk

Oddelenie publicity
Mgr. Gabriela Gombošová
manažér publicity MPC
gabriela.gombosova@mpc-edu.sk

Odbor ľudských zdrojov
Mgr. Tamara Valašťanová Džaviková
riaditeľka odboru
+421 2 48 20 94 25 tamara.valastanova@mpc-edu.sk

Odbor koordinácie projektov
Ing. Andrej Kriváň
riaditeľ odboru koordinácie projektov
+421 2 48 20 94 65, mobil: 0905 685 039 andrej.krivan@mpc-edu.sk

Odbor pre pedagogické činnosti
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
riaditeľka odboru
+421 2 48 20 94 36, mobil: 0917 510 222 maria.rychnavska@mpc-edu.sk

Oddelenie kontinuálneho vzdelávania a atestácií
Mgr. Eugen Svitek
odborný nepedagogický zamestnanec pre atestácie
+421 2 48 20 94 43 eugen.svitek@mpc-edu.sk
Mgr. Marta Remetová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu
+421 2 48 20 94 43, mobil: 0917 912 663 marta.remetova@mpc-edu.sk

Oddelenie koncepčnej a edičnej činnosti
PaedDr. Alena Minns, PhD.
výskumný zamestnanec
+421 2 48 20 94 62, mobil: 0908 618 014 alena.minns@mpc-edu.sk
Mgr. Terézia Peciarová
odborný nepedagogický zamestnanec
+421 2 48 20 94 66 terezia.peciarova@mpc-edu.sk

Oddelenie vnútornej správy
Mgr. Michal Polakovič
vedúci oddelenia
+421 2 48 20 94 67 michal.polakovic@mpc-edu.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Patrik Vlček
kontrolór
+421 2 48 20 94 28, mobil: 0917 504 853 patrik.vlcek@mpc-edu.sk
Ing. Štefan Belko
kontrolór
+421 2 48 20 94 28 stefan.belko@mpc-edu.sk

Oddelenie pre verejné obstarávanie
Ing. Peter Ivan
odborný nepedagogický zamestnanec pre verejné obstarávanie
+421 2 48 20 94 54, mobil: 0917 367 686 peter.ivan@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*