Generálne riaditeľstvo MPC - Kontakty

Nahrávam mapu...
generálna riaditeľka:
Mgr. Kamila Jandzíková, PhD.

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

Kontakty:

tel.: +421 2 48 20 94 53
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
Sekcia kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
riaditeľka sekcie
+421 2 48 20 94 44 darina.vybohova@mpc-edu.sk

Odbor pre pedagogické činnosti
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
riaditeľka odboru
+421 2 48 20 94 36, mobil: 0917 510 222 maria.rychnavska@mpc-edu.sk

Mgr. Eugen Svitek
odborný nepedagogický zamestnanec pre atestácie
+421 2 48 20 94 43 eugen.svitek@mpc-edu.sk
Mgr. Marta Remetová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu
+421 2 48 20 94 43, mobil: 0917 912 663 marta.remetova@mpc-edu.sk
Mgr. Terézia Peciarová
odborný nepedagogický zamestnanec
+421 2 48 20 94 66 terezia.peciarova@mpc-edu.sk

Referát kontroly
Ing. Patrik Vlček
kontrolór
+421 2 48 20 94 28, mobil: 0917 504 853 patrik.vlcek@mpc-edu.sk
Ing. Štefan Belko
kontrolór
+421 2 48 20 94 28 stefan.belko@mpc-edu.sk

Informátor
+421 2 48 20 94 11
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*