DP MPC Košice - Kontakty

Nahrávam mapu...
zástupkyňa pre detašované pracovisko:
PaedDr. Zuzana Madarasová

Detašované pracovisko MPC
Zádielska 1
040 01 Košice

Kontakty:

tel.: +421 55 727 78 11
e-mail: sekretariat.ke@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
DP MPC Košice sa bude v týždni od 15.12.2014 sťahovať na nové pracovisko:
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Z tohto dôvodu bude písomný, elektronický aj telefonický kontakt nedostupný a obmedzený na minimum. Fungovať bude mobilná komunikácia pracovníkov. Pracovisko bude približne opäť funkčné od 15.1.2015.

Z toho dôvodu oznamujeme, že atestačné práce, ktoré sú termínované na odovzdanie do 31.12.2014 zasielajte priamo na pracovisko RP MPC Prešov.


PaedDr. Zuzana Madarasová
zástupkyňa pre detašované pracovisko, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre etickú výchovu
+421 55 727 78 12 zuzana.madarasova@mpc-edu.sk
Mgr. Szilárd Fecsó
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre maďarský jazyk a literatúru
+421 55 727 78 13, mobil: 0918 673 284 szilard.feco@mpc-edu.sk
PaedDr. Norbert Holéczy
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre telesnú výchovu
mobil: 0905 309 165 norbert.holeczy@mpc-edu.sk
Mgr. Janka Homzová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu
+421 55 727 78 13, mobil: 0905 309 157 janka.homzova@mpc-edu.sk
PaedDr. Tatiana Komanová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
mobil: 0917 516 196 tatiana.komanova@mpc-edu.sk
Mgr. Ľubica Korečková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk
mobil: 0917 516 197 lubica.koreckova@mpc-edu.sk
Mgr. Gabriela Tabačková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre IKT
+421 55 727 78 15, mobil: 0917 752 328 gabriela.tabackova@mpc-edu.sk
Mgr. Taťjana Volková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výchovu mimo vyučovania
+421 55 727 78 14, mobil: 0917 545 467 tatjana.volkova@mpc-edu.sk
PaedDr. Klára Vranaiová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre náuku o spoločnosti, občiansku náuku a občiansku výchovu
+421 55 727 78 12, mobil: 0908 741 734 klara.vranaiova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*