RP MPC Košice - Kontakty

Nahrávam mapu...
riaditeľka:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

Regionálne pracovisko MPC
Južná trieda 10
040 01 Košice

Kontakty:

tel.: +421 55 727 78 11
e-mail: sekretariat.ke@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
riaditeľka RP MPC Košice, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre geografiu a telesnú výchovu
+421 55 727 78 18, mobil: 0918 613 186 alica.dragulova@mpc-edu.sk
PhDr. Maroš Dvorský
zástupca riaditeľa regionálneho pracoviska MPC Košice pre pedagogickú činnosť, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis a slovenský jazyk a literatúru
+421 55 727 78 13, mobil: 0918 402 672 maros.dvorsky@mpc-edu.sk
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru, občiansku náuku a etickú výchovu
+421 55 727 78 17, mobil: 0917 912 632 dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária Ďurčeková
učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre estetickú výchovu, etickú výchovu, slovenský jazyk a literatúru, umenie a kultúru, výchovu umením a výtvarnú výchovu
+421 55 727 78 17, mobil: 0917 912 634 maria.durcekova@mpc-edu.sk
Mgr. Szilárd Fecsó
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre maďarský jazyk a literatúru
+421 55 727 78 14, mobil: 0918 673 284 szilard.feco@mpc-edu.sk
PaedDr. Tatiana Komanová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
+421 55 727 78 14, mobil: 0917 516 196 tatiana.komanova@mpc-edu.sk
Mgr. Ľubica Korečková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk
+421 55 727 78 15, mobil: 0917 516 197 lubica.koreckova@mpc-edu.sk
PhDr. Renáta Varhoľáková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre pedagogiku a estetickú výchovu
+421 55 727 78 16 renata.varholakova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*