RP MPC Prešov - Kontakty

Nahrávam mapu...
riaditeľ:
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura

Regionálne pracovisko MPC
T. Ševčenka 11
080 20 Prešov

Kontakty:

tel.: +421 51 75 65 101
fax: +421 51 75 65 144
e-mail: sekretariat.po@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
riaditeľ RP MPC Prešov
+421 51 75 65 103, mobil: 0915 884 178 lubomir.jankura@mpc-edu.sk
PhDr. Jarmila Verbovská
zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický úsek, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre kariérové vzdelávanie a psychológiu
+421 51 75 65 124, mobil: 0917 912 645 jarmila.verbovska@mpc-edu.sk
PhDr. Jana Majirská
zástupkyňa riaditeľa pre ekonomický úsek a vnútornú správu
+421 51 75 65 126, mobil: 0917 912 638 jana.majirska@mpc-edu.sk
Mgr. Jozef Bernát
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
+421 51 75 65 108 jozef.bernat@mpc-edu.sk
Mgr. Elena Cinová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie a špeciálnu pedagogiku
+421 51 75 65 148 elena.cinova@mpc-edu.sk
PaedDr. Slávka Džačovská MBA
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre biológiu a slovenský jazyk
+421 51 75 65 109 slavka.dzacovska@mpc-edu.sk
RNDr. Erika Fryková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre biológiu, ekológiu a environmentálnu výchovu
+421 51 75 65 127 erika.frykova@mpc-edu.sk
PaedDr. Ján Furman
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre náboženstvo a náboženskú výchovu
+421 51 75 65 115 jan.furman@mpc-edu.sk
Ing. František Greif
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné technické predmety
+421 51 75 65 120 frantisek.greif@mpc-edu.sk
Ing. Helena Harausová, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety
+421 51 75 65 118 helena.harausova@mpc-edu.sk
Ing. Mária Hitríková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety
+421 51 75 65 113 maria.hitrikova@mpc-edu.sk
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku - SŠ
+421 51 75 65 125, mobil: 0917 912 633 jana.hnatova@mpc-edu.sk
Ing. Drahoslav Knapík
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné technické predmety a informatiku
+421 51 75 65 119, mobil: 0917 912 640 drahoslav.knapik@mpc-edu.sk
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis, občiansku náuku
+421 51 75 65 118, mobil: 0904 351 352 juraj.kredatus@mpc-edu.sk
Mgr. Marcel Kurty
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie a špeciálnu pedagogiku
+421 51 75 65 147 marcel.kurty@mpc-edu.sk
PaedDr. Zuzana Madarasová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre etickú výchovu
+421 51 75 65 106 zuzana.madarasova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária Marciová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre anglický jazyk
+421 51 75 65 122, mobil: 0917 912 630 maria.marciova@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Medvecová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre fyziku a technickú výchovu
+421 51 75 65 147 jana.medvecova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária Olšavská
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre psychológiu
+421 51 75 65 123, mobil: 0917 912 635 maria.olsavska@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Paleschová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávania
+421 51 75 65 112, mobil: 0917 912 641 jana.paleschova@mpc-edu.sk
Mgr. Eva Suchožová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk a psychológiu
+421 51 75 65 146, mobil: 0917 912 628 eva.suchozova@mpc-edu.sk
PaedDr. Viera Šándorová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov
+421 51 75 65 145, mobil: 0917 912 631 viera.sandorova@mpc-edu.sk
PaedDr. Štefan Šiška
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre špeciálnu pedagogiku
+421 51 75 65 117 stefan.siska@mpc-edu.sk
Ing. Miloš Škatulár
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety
+421 51 75 65 116, mobil: 0917 912 646 milos.skatular@mpc-edu.sk
Mgr. Teťana Ustohalová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre špeciálnu pedagogiku
+421 51 75 65 141, mobil: 0917 912 627 tetana.ustohalova@mpc-edu.sk
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre školský manažment, pedagogiku a hudobnú výchovu
+421 51 75 65 110 lubomir.verbovanec@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*