DP MPC Trenčín - Kontakty

Nahrávam mapu...
zástupkyňa pre detašované pracovisko:
PaedDr. Mária Dreisigová

Detašované pracovisko MPC
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

Kontakty:

tel.: +421 32 777 11 20
e-mail: sekretariat.tn@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
PaedDr. Mária Dreisigová
zástupkyňa pre detašované pracovisko, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
+421 32 777 11 10, mobil: 0905 239 892 maria.dreisigova@mpc-edu.sk
Mgr. Dagmar Belušková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku náuku a slovenský jazyk a literatúru
+421 32 777 11 11 dagmar.beluskova@mpc-edu.sk
Ing. Miroslava Jakubeková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre informatiku a odborné ekonomické predmety
+421 32 777 11 19, mobil: 0907 371 374 miroslava.jakubekova@mpc-edu.sk
PaedDr. Dagmar Koštrnová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre špeciálnu pedagogiku
+421 32 777 11 13, mobil: 0917 505 146 dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Kotruchová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre prírodovedné predmety
+421 32 777 11 12 jana.kotruchova@mpc-edu.sk
Mgr. Andrea Makišová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
+421 32 777 11 13, mobil: 0917 912 649 andrea.makisova@mpc-edu.sk
PaedDr. Marcela Pjatková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku a biológiu
+421 32 777 11 12, mobil: 0918 893 416 marcela.pjatkova@mpc-edu.sk
PaedDr. Zdenka Raučinová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
+421 32 777 11 25, mobil: 0917 367 587 zdenka.raucinova@mpc-edu.sk
Ing. Erika Senková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre informatiku
+421 32 777 11 23 erika.senkova@mpc-edu.sk
Ing. Edita Schima
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk
+421 32 777 11 18, mobil: 0917 912 651 edita.schima@mpc-edu.sk
Ing. Mária Tinková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety
+421 32 777 11 18 maria.tinkova@mpc-edu.sk
Mgr. Jaroslava Urbánková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk
+421 32 777 11 18 jaroslava.urbankova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*