DP MPC Trnava - Kontakty

Nahrávam mapu...
zástupkyňa pre detašované pracovisko:
Ing. Magdaléna Žitňanová

Detašované pracovisko MPC
Lomonosovova 2797/6
918 54 Trnava

Kontakty:

tel.: +421 33 598 37 11
e-mail: sekretariat.tt@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
Ing. Magdaléna Žitňanová
zástupkyňa pre detašované pracovisko, manažérka regionálnej projektovej kancelárie
+421 33 598 37 12, mobil: 0917 510 218 magdalena.zitnanova@mpc-edu.sk
PaedDr. Silvia Mináriková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
+421 33 598 37 18, mobil: 0917 341 967 silvia.minarikova@mpc-edu.sk
Ing. Magdaléna Gubániová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre prírodovedné a odborné predmety
+421 33 598 37 14, mobil: 0917 912 664 magdalena.gubaniova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária Pereszlényiová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk a maďarský jazyk
+421 33 598 37 19, mobil: 0917 342 261 maria.pereszlenyiova@mpc-edu.sk
Mgr. Elena Skalská
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre prírodovedné predmety, geografiu a etickú výchovu pre nižšie sekundárne vzdelávanie
+421 33 598 37 16 elena.skalska@mpc-edu.sk
Mgr. Jarmila Šturdíková
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre cirkevné školy a pre primárne vzdelávanie
+421 33 598 37 15 jarmila.sturdikova@mpc-edu.sk
Mgr. Dagmar Horinová
učiteľ pre kontinuálneho vzdelávania pre predprimárne vzdelávanie
+421 33 598 37 18, mobil: 0917 341 970 dagmar.horinova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*