RP MPC Žilina - Kontakty

Nahrávam mapu...
riaditeľka:
Ing. Jana Bartková

Regionálne pracovisko MPC
Oravská cesta 11
010 01 Žilina

Kontakty:

e-mail: sekretariat.za@mpc-edu.sk

Zamestnanci

  Meno Telefón E-mail
Ing. Jana Bartková
riaditeľka RP MPC Žilina, odborný nepedagogický zamestnanec pre ekonomiku
+421 41 565 87 19 jana.bartkova@mpc-edu.sk
PaedDr. Mária Šnídlová
zástupca riaditeľa regionálneho pracoviska MPC Žilina pre pedagogickú činnosť, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu a matematiku
+421 41 565 87 13, mobil: 0917 912 666 maria.snidlova@mpc-edu.sk
Mgr. Štefan Folkman
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku náuku, dejepis a etickú výchovu
+421 41 565 87 16 stefan.folkman@mpc-edu.sk
Mgr. Monika Gregušová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku
+421 41 565 87 21 monika.gregusova@mpc-edu.sk
PaedDr. Mária Grolmusová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
+421 41 565 87 22, mobil: 0918 673 408 maria.grolmusova@mpc-edu.sk
Mgr. Emília Petrovská
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
+421 41 565 87 18, mobil: 0917 505 138 emilia.petrovska@mpc-edu.sk
PaedDr. Anna Šurinová
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre fyziku a technickú výchovu
+421 41 565 87 12 anna.surinova@mpc-edu.sk
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku
+421 41 565 87 14, mobil: 0917 505 154 jana.tomaskova@mpc-edu.sk
Kontaktný formulár

Položky označené * sú povinné.

* *
*