Centrálna evidencia majetku


Centrálna evidencia majetku je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu.

Ďalšie informácie o centrálnej evidencii majetku nájdete na webovej stránke - www.majetokstatu.sk